کارگاههای آموزشی کنفرانس

(شرکت در کارگاههای آموزشی رایگان هست)

 

عنوان کارگاه پیشنهادی 1:  کارگاه یادگیری ماشین با پایتون

ارائه دهنده: خانم  سیما جهانی

معرفي اجمالي دوره

این کارگاهها برای کسانی طراحی شده است که در کنار نظریههای مورد نیاز تحلیل داده که معمولاً در دانشگاهها آموزش
داده میشود، علاقمند به استفاده از تجربههای عملی و یادگیری مهارتهای واقعی و کاربردی نیز هستند .

مخاطبين

  • دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي کامپيوتر و فناوري اطلاعات
  • علاقه مندان به مفاهيم یادگیری ماشین

سرفصل هاي دوره

 Practical Machine Learning with Python

 Introduction to Scikit-learn •

Supervised learning algorithms •

Cross-validation •

Unsupervised learning algorithms •

Feature extraction •

Exploratory Data Analysis in Python •

Introduction to Data Science and Programming with Python •

Web Scraping using Python •

Data Visualization with Python

عنوان کارگاه پیشنهادی2:

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان