تاریخهای مهم برای پژوهشگران در

سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

3rd National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

 

آخرين مهلت ارسال مقاله‌ها

1396/1/1

تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 27 فروردین 1396

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه آموزشی

1396/1/30

اعلام نتايج داوري مقاله‌ها


مقالات ارسال شده تا تاریخ 96/1/1 حداکثر تا تاریخ 1396/1/20

مقالات ارسال شده در دوره تمدید حداکثر تا تاریخ 1396/2/7

ارسال نسخه ویرایش شده و نهایی و واریز فیش ثبت نام

 16 /02/ 1396

برگزاري کنفرانس

26 اردیبهشت 1396

 

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان