تمدید تا تاریخ 27 فروردین 1396
با توجه به درخواستهای مکرر نویسندگان محترم، مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ دو روز دیگر یعنی تا تاریخ 27 فروردین 1396 تمدید شد.

با توجه به درخواستهای مکرر نویسندگان محترم، مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ دو روز دیگر یعنی تا تاریخ  27 فروردین 1396 تمدید شد.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1396/1/26

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان