جهت تماس با سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ  می توانید از طریق فرم زیر ایمیل ارسال نمایید.

 

آدرس دبیرخانه: تبریز، کیلومتر 35 جاده تبریز آذرشهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

تلفن دبیرخانه: 04134327548

ایمیل کنفرانس:dcbdp@azaruniv.edu


تماس با :
موضوع نامه :
نام و نام خانوادگی :
ایمیل شما:
عدد تصویر:
نظر شما:

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان