سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - مشاهده تمام تصاویر
شهر تبریز

شهر تبریز

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان