برنامه زمانبندی روز کنفرانس

شرکت کنندگان محترم در کنفرانس، جهت مشاهده جدول زمانی برنامه های روز کنفرانس به منوی "برنامه زمانبندی روز کنفرانس" مراجعه نمایند.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1396/2/20

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان