سخنرانی کلیدی

دکتر  سیاوش خرسندی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه شخصي: http://ceit.aut.ac.ir/~khorsandi


 

بیوگرافی کوتاه: دکتر سیاوش خرسندی فارغ التحصیل مقطع دکتری از دانشگاه تورنتو کانادا در رشته مهندسی برق و کامپیوتر است و در حال حاضر دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. برخی از زمینه های کاری ایشان مدلسازی و ارزیابی سیستم ها، امنیت اطلاعات، مهندسی ترافیک و اینترنت اشیا می باشد.


 موضوع سخنرانی:

 

                                  اکوسیستم داده های کلان در اینترنت اشیا

                       Big Data Ecosystem in Internet of Things

 

اینترنت اشیا بعنوان یک فناوری فراگیر دارای کاربردهای  وسیعی در ابعاد مختلف صنعتی و اجتماعی است. داده های وسیع تولید شده توسط میلیاردها شی هوشمند متصل به اینترنت نه تنها نباید بعنوان یک تهدید تلقی شود بلکه در صورت توجه مناسب به آن می تواند فرصت مغتنمی را برای توسعه خدمات داده های کلان فراهم سازد. در این ارائه موضوع داده های کلان در محیط اینترنت اشیا تشریح شده و اکوسیستم ارائه خدمات داده های کلان و بازیگران دخیل در این سیستم توضیح داده می شود. همچنین نگاهی به استانداردهای جهانی مطرح در این رابطه  و ابزارها و روش های مدیریت داده های کلان در اینترنت اشیا انداخته می شود.

 


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان