سامانه دریافت مقالات سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ برای پذیرش مقالات ارسالی شروع بکار کرد. نویسندگان محترم برای ارسال مقالاتشان به منوی راهنمای تنظیم و ارسال مقاله مراجعه نمایند.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1395/10/29

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان