تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 فروردین 1396
مهلت ارسال مقالات به سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 25 فروردین 1396 تمدید شد.
ارسال مقالات
نویسندگان محترم، در صورتیکه در ارسال مقالات از طریق سایت Easychair با مشکل مواجه شدید، می توانید مقالات خویش را به آدرس ایمیل dcbdp@azaruniv.edu ارسال نمایید.

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان